Tygerberg Sakekamer bied ‘n netwerkgeleentheid aan op Donderdag 21 September 2017.

Gasspreker Niele Hewett.

Sanlam Hoofkantoor, Strandstraat, Lokaal 004 om 8.00vir 8.30.

Parkering by Blok D.

EFT betaling na AHI Tygerberg. Absa bank, Rekeningnommer  1101 900 521, takkode 632005

Verwysing jou naam of naam van besigheid.

Kontak Adri by admin@tygerbergsakekamer.co.za of 083 288 7984.