Nuus

Jaarprogram 2019

AKTIWITEIT OPMERKINGS Januarie 09 Skole Open   22 Dagbestuursvergadering   28 Algemene Bestuursvergadering     Februarie 08 Netwerkgeleentheid: Potjiekoskompetisie Hoërskool Stellenberg 21 AJV Kennisgewing en Nominasies   26 Dagbestuursvergadering     Maart 07 Algemene Jaarvergadering Hoërskool Stellenberg 11 Algemene Bestuursvergadering   15 Skole sluit   21 Menseregtedag       April 02 Skole Open  …

Read More

Verslag van die Voorsitter van die AHI Tygerberg Sakekamer 2017/18

tygerberg sakekamer

Hiermee ʼn oorsig van die Sakekamer se aktiwiteite die afgelope jaar. Oorsig Die afgelope jaar was vir ons suksesvol. Ons dagbestuur sorg dat ons goed funksioneer sodat die bestuursvergaderings se agendas korter is en besluite vinniger geneem kan word. Dit het ook goed ingepas met die werksaamhede van die Admin Beampte, Adri Meadon. Ons is…

Read More

Sake-ete uitnodiging

tygerberg sakekamer

Kom geniet ons Sake-ete met Raadsheer Ian Neilson, Onderburgermeester van die Stad Kaapstad, as ons Hoofspreker.

Geleentheid geborg deur Nedbank en Old Mutual.

Read More

Nuusbrief – February 2018

tygerberg sakekamer

Ek maak graag van die geleentheid gebruik om namens die sakekamer al ons lede ʼn baie voorspoedige besigheidsjaar toe te wens. Daar is verskeie uitdagings  voor ons deur maar ook geleenthede. Op die politieke front hou ons asem op en hoop dat Mnr. Zuma die eerbare ding sal doen en dat Mnr. Ramaphosa in die…

Read More

November 2017 Nuusbrief

tygerberg sakekamer

Die jaar is so te se verby. Dit was ʼn moeilike jaar vir meeste van ons lede met groot uitdagings in die besigheidswêreld, ʼn ekonomie wat sukkel en baie politieke onsekerhede wat dit moeilik maak om besluite te neem en veral oor die medium en langer termyn te beplan. Wat wel seker is, is dat…

Read More