Archive for November 2017

November 2017 Nuusbrief

tygerberg sakekamer

Die jaar is so te se verby. Dit was ʼn moeilike jaar vir meeste van ons lede met groot uitdagings in die besigheidswêreld, ʼn ekonomie wat sukkel en baie politieke onsekerhede wat dit moeilik maak om besluite te neem en veral oor die medium en langer termyn te beplan. Wat wel seker is, is dat…

Read More